تبلیغات
آریایی - جدول نام روزهای هفته در ایران باستان
آریایی
گفتار نیک-پندار نیک-کردار نیک
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390 توسط mohsen | نظرات ()
در جدول زیر می توانید نام روزهای هفته در ایران باستان را مشاهده کرده و آن را با روزهای هفته در اروپا و آمریکای امروزی مقایسه کنید.

نام کنونی

نام ایرانی

نام سُغدی1

ستاره وابسته

نام انگلیسی

مانک

یکشنبه

یوشمبت2

مهرشید روز

خورشید

Sunday

روز خورشید

دوشنبه

دوشمبت

 مه­شید روز

ماه

Monday

روز ماه

 سه­شنبه

سه‌شمبت

بهرام­شید روز

مریخ ، ایزد جنگ

Tuesday

روز ایزد جنگ

چهارشنبه

چرشمبت

 تیرشید روز

عطارد

Wednesday

روز عطارد

 پنج­شنبه

پنج‌شمبت

برجیس­شید روز

مشتری ، ایزد آذرخش

Thursday

روز ایزد آذرخش

آدینه

شش‌شمبت

ناهیدشید روز

زهره ، ستاره شادی آور3

Friday

روز ستاره­ی شادی آور

شنبه

شمبت

کیوان­شید روز4

زحل

Saturday

روز زحل


1. ورارودان و آسیای میانه
2. روز تعطیل
3. ستاره شادی آور و پذیرایی
4. یا جیان شید روز
طبقه بندی: پراکنده در تاریخ،