تبلیغات
آریایی - نصایح زرتشت به پسرش!
آریایی
گفتار نیک-پندار نیک-کردار نیک
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1389 توسط mohsen | نظرات ()

نصیحت های بسیار زیبا و آموزنده زرتشت به پسرش!


برای دیدن تمامی عکس ها این مطلب با کیفیت واقعی روی این عکس کلیک کنیدنصایح بسیار زیبای زرتشت به پسرش! 
http://www.aftab-magazine.com/d4/images/zartosht.jpg

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر 
  
قبل از جواب دادن فکر کن 
  
هیچکس را تمسخر مکن 
  
نه به راست و نه به دروغ قسم مخور 
  
خود برای خود، زن انتخاب کن 
  
به شرر و دشمنی کسی راضی مشو 
  
تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما 
  
کسی را فریب مده تا دردمندنشوی 
  
از هرکس و هرچیز مطمئن مباش 
  
فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی 
  
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی 
  
سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی 
  
با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی 
  
راستگو باش تا استقامت داشته باشی 
  
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی 
  
دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی 
  
معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی 
  
دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی 
  
مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی 
  
سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی 
  
روح خود را به خشم و کین آلوده مساز 
  
هرگز ترشرو و بدخو مباش 
  
در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند 
  
اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده 
  
دورو و سخن چین مباش، نزدیک انجمن دروغگو منشین 
  
چالاک باش تا هوشیار باشی 
  
سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی 
  
اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری 
  
با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد 
  
مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی‌ماندطبقه بندی: زرتشت، 
برچسب ها: نصیحت زرتشت پسر زیبا آموزنده،