تبلیغات
آریایی - تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون
آریایی
گفتار نیک-پندار نیک-کردار نیک
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 فروردین 1390 توسط mohsen | نظرات ()

phoca thumb m Hakhamaneshian2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

در این نگاره تصویرهایی از درفش های سرزمین ایران در طول تاریخ، از گاه کهن و با درخشش درفش کاویانی نخستین درفش ایرانیان تا درفش جمهوری اسلامی که درفش کنونی میهن است جای گرفته است. این تصویرها از روی داده های تاریخی به شکلی که در این جستار خواهید دید به تصویر کشیده شده اند.

درفش کاویانی : نخستین درفش ایران که بدست کاوه آهنگر و در جریان خیزش او بر علیه زهاک تازی ساخته شد .

phoca thumb l Fereydoon تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش هخامنشیان : در هنگام هخامنشیان ایران داری چندین درفش که البته دارای چهره ای نزدیک به هم می باشند بوده است .

phoca thumb l Hakhamaneshian2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Hakhamaneshian تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Hakhamaneshian3 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش اشکانیان : به شوند نابودی یادگارهای اشکانیان آگاهی درستی از چهره درفش آنان در دست نیست اما با توجه به گواهی اندک تاریخ درفش آنان به گونه زیر بوده است .

phoca thumb l Ashkaniyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش ساسانیان : همانگونه که میدانید درفش رسمی ایران در زمان ساسانیان همان درفش کاویانی یعنی نخستین درفش ایران بود که با توجه به مهر ساسانیان به ایران کهن آن را برگزیدند، به گواهی تاریخ این درفش در هنگام تازش عرب ها به ایران و در جریان جنگ قادسیه و پس از کشته شدن رستم فرخزادسپهسالار ایران بدست عرب ها پاره پاره و بخش های گوناگون آن میان آنان تقسیم میشود.

phoca thumb l Sasanian تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش سیاه جامگان ( پیروان ابومسلم خراسانی)

phoca thumb l Siah%2520Jamegan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش سرخ جامگان ( پیروان بابک خرمدین )

phoca thumb l Sorkh%2520Jamegan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش غزنویان

phoca thumb l Ghaznaviyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش سلجوقیان

phoca thumb l Saljooghiyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش تیموریان

phoca thumb l Teymooriyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش صفویان

phoca thumb l Safaviyeh1 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Safaviyeh2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Safaviyeh3 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش افشاریان

phoca thumb l Afshariyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Afshariyan2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش زندیان

phoca thumb l Zandiyeh تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش قاجاریان

phoca thumb l Ghajariyeh تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Ghajariyeh2 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

phoca thumb l Ghajariyeh3 تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش پهلویان

phoca thumb l Pahlaviyan تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

درفش جمهوری اسلامی ( نظام کنونی در ایران)

phoca thumb l Jomhoori%2520Eslami تاریخچه پرچم در ایران، از آغاز تا کنون | تاریخ باستان تمدن عکسهای تاریخی | Tarikhema.ir

 
طبقه بندی: پراکنده در تاریخ، 
برچسب ها: ابومسلم خراسانی، امپراتور، ایران، ایران باستان، ایرانی، ایرانیان باستان، بابک خرمدین، باستان، تاریخ، تصاویر، تصویر، تمدن، تمدن ایرانیان باستان، تیمور، تیموریان، درفش، درفش اشکانی، درفش اشکانیان، درفش ایران، درفش ساسانی، درفش ساسانیان، درفش غزنویان، درفش هخامنشیان، درفش کاویانی، رستم فرخزاد، زندیان، زهاک، سلجوقی، صفوی، صفویان، عکس، عکس های ایران، عکس های ایران باستان، غزویان، قاجار، ماد سلسطله، پرچم، پرچم اشکانی، پرچم اشکانیان، پرچم افشاریان، پرچم در ایران باستان، پرچم زندیان، پرچم ساسانی، پرچم ساسانیان، پرچم سلجوقی، پرچم سلجوقیان، پرچم صفوی، پرچم صفویان، پرچم غزنویان، پرچم قاجاری، پرچم قاجاریان، پرچم هخامنشیان، پرچم پارتی، پرچم پارتیان، پرچم پهلوی، پرچم پهلویان، پهلوی، کاوه آهنگر،